Kikaku Ken

Kikaku-Ken – Coup de tête [ld_video]

Shuki Ken

Shuki Ken – Coup de coude (perçant)

Shishin ken

Shishin ken – Chaque doigt individuellement

Shitan ken

Shitan ken – La main comme une lance. [ld_video]

Shako ken

Shako ken – Coup avec main comme une griffe.

Shikan Ken

Shikan Ken – Frappe avec les 2ᵉ jointures de la main.

Koppo ken

Koppo ken – Frappe avec la jointure du pouce [ld_video]

Scroll to Top